Medgyessy, Ferenc - Lazarine afore the furnance, 1921

Sale art

Medgyessy, Ferenc (1881-1958)

Lazarine afore the furnance, 1921

Pastel on paper, 30x23,5 cm
Signed bottom right: Medgyessy 921. Kaposvár