| Hogyan vizsgálunk

Hogyan vizsgálunk

Galériánkba naponta számos festményt hoznak, melyeket alaposan és körültekintően megvizsgálunk. Célunk, hogy minden ügyfelünk, eladók, vevők és gyűjtők, valamint az egyszerű érdeklődők is a legátfogóbb és a legkorrektebb információk birtokába jussanak egy-egy alkotással kapcsolatban.

Eredetiség vizsgálatot, állapotfelmérést valamint értékbecslést is végzünk.

Hogyan vizsgálunk?Eredetiség vizsgálat

A legelső és legfontosabb, hogy a galériába behozott műről megállapítsuk, hogy eredeti alkotás-e.

A festmény hordozójának, technikájának meghatározásával egy időben, az adott művet stíluskritikai szempontok alapján is elemezzük.

Ez a módszer az adott művész stílusát, főleg az adott alkotói korszak más műveit hasonlítja össze a vizsgált festménnyel.

A stíluskritikai vizsgálatok során galériánk egyedülálló, a műkereskedelemben eltöltött több évtizedes munka eredményeként létrejött fotó- és dokumentum-archívumát használjuk, valamint archív katalógusokat és egyéb, adattárakban, könyvtárakban megtalálható dokumentumokat.

A galéria egyik fő célja, hogy hathatósan harcoljon a külföldön és itthon egyre gyakrabban felbukkanó hamisítványok ellen, és segítse ügyfeleit a festmények eredetiségével, valamint értékével kapcsolatos kérdéseikben.

Virág Judit húsz éve dolgozik művészettörténészként és igazságügyi festménybecsüsként a magyar műtárgypiacon. Rendszeresen ad szakvéleményt magyar képek vonatkozásában a Dorotheum, az Erste Wiener, a Sotheby’s és a Christie’s aukciós házaknak, gyakran hívják kirendelt bírósági szakértőnek festmények értékbecsléséhez és eredetiségéhez kapcsolódó polgári és peres eljárásokban, valamint tanít a KOGART festménybecsüs tanfolyamán.

Az első, a piacon megjelenő hamisítványokról szóló előadását 2003-ban tartotta ügyfelei számára, hogy felhívja a figyelmet az egyre nagyobb veszélyre.

Virág Judit 1988-tól tíz éven keresztül számos magángaléria, illetve a BÁV aukcióinak a szervezésében és vezetésében vett részt. Ez az időszak különösen fontos és meghatározó volt, hiszen az aukciós piac megalakulásával párhuzamosan kezdődött el a magyar és külföldi magángyűjtemények teljes átalakulása és átrendeződése. Soha nem látott mennyiségben kerültek piacra kvalitásos festmények. 1997-ben Törő Istvánnal alapította meg saját galériáját és aukciós házát. Azóta, 40 aukciót és számos tematikus és hiánypótló kiállítást rendezett, melyeket minden esetben szakmai katalógus kísért.

Hogyan vizsgálunk?Az elmúlt évtizedekben a galériába naponta számos festmény érkezik, melyek sorsáról dönteni kellett. Az aukciós piac élénkülésével és a festmények árainak emelkedésével párhuzamosan nőtt a hamis festmények száma, ezért még nagyobb körültekintéssel és alaposabb szakmai kutatással végezzük munkánkat.

Megalakulásunk óta ügyfeleink, eladók és vevők, valamint gyakran kereskedő kollégáink is gyakran kérik véleményünket festményeik eredetiségével, értékével kapcsolatban. Mindig szívesen álltunk és állunk rendelkezésükre, hogy megóvjuk őket egy-egy bizonytalan kép megvásárlásától.

Munkánkat nagyban elősegíti, hogy a galéria fennállása óta a nálunk megfordult összes festményt dokumentáltuk. Kutatáskor a fotótárunk, szakkönyvtárunk, archív katalógustárunk, valamint az összes elérhető internetes adatbázis a rendelkezésünkre áll.

Ha szükséges, olyan művészettörténészek szakvéleményét is kérjük, akik a legjobban ismerik az adott festő életművét, ezen kívül egyes kérdésekben szakrestaurátorok bevonásával döntünk.

Amennyiben a festmény korának, eredetiségének megállapításához műszeres vagy laboratóriumi vizsgálat szükséges, a festményt a megfelelő vizsgálati eszközökkel rendelkező szakemberhez illetve laboratóriumba visszük. Az ultra és infravörös fényben végzett vizsgálatok, röntgenfelvételek, a pigmentek analízise és a mikroszkopikus vizsgálatok nagy segítséget nyújtanak a vitás kérdések tisztázásában.

Hogyan vizsgálunk?Állapotfelmérés

Az adott mű hordozóját, technikáját megállapítjuk, ultraviola lámpával feltárjuk az esetleges javításokat, átfestéseket. Amennyiben szükséges, infravörös- és röntgenfelvételeket, valamint egyéb más kémiai és fizikai anyagvizsgálatokat végeztetünk a megfelelő laboratóriumokban. Meghatározzuk a mű állapotát, az esetleges korábbi restaurálások mértékét, valamint a mű pontos korát. Alaposan megvizsgáljuk a festmény hátoldalát, kiállítási raglapok, egyéb adatok után kutatva.

Művészettörténeti kutatás

A stíluskritikai elemzésen túl az adott művet elhelyezzük az életműben, s egyéb művészettörténeti és kultúrtörténeti összefüggések után kutatunk. Ennek kapcsán megállapítjuk, hogy az adott mű milyen társdarabokkal együtt született, milyen művészettörténeti rendszerben helyezkedik el. Kutatásaink kiterjednek arra is, hogy az adott festmény szerepelt-e korábban kiállításon, hol volt reprodukálva, említve a szakirodalomban, illetve arra is, hogy milyen jelentőséggel bír az alkotás a művész életművében. Kikutatjuk az adott festmény provenienciáját, vagyis azt, hogy ki, és mikor birtokolta az adott művet, illetve szerepelt-e a mű valaha a műkereskedelemben.

Értékbecslés

Az adott festmény értékét is meghatározzuk. Aukciós eladás esetén induló árat javaslunk, valamint a festmény becsértékét is megállapítjuk. Tájékoztatjuk az eladót a várható leütési árról is.

A magyar és a nemzetközi műkereskedelem eredményeit összevetve, példákkal alátámasztva állunk ügyfeleink rendelkezésére.

E-mail: info@viragjuditgaleria.hu
youtubefacebook