Mattis Teutsch János kiállítása

Mattis Teutsch János kiállítása

Mattis Teutsch János 1884-ben született az erdélyi Brassóban, ahol élete jelentős részét töltötte, és a helyi faipari szakiskolában oktatott. Festményeit, grafikáit és szobrait szinte kivétel nélkül otthonában készítette, többnyire teljes művészi és szellemi izolációban. Életének és munkásságának látszólagos elzártsága és provincialitása ellenére Mattis Teutsch kiemelkedő módon járult hozzá az 1910-es és 1920-as évekbeli európai avantgárd művészetéhez. Alkotásai egy-egy periódusban meghatározták a nyugat- és kelet európai modernista kiállítóhelyek programját és számos avantgárd folyóirat arculatát. Megfordult Münchenben, Párizsban vagy Berlinben, mégis hű maradt hőn szeretett városához: aktív karrierjének szinte minden évében önálló kiállítást rendezett Brassóban a legújabb munkáiból.

Mattis Teutsch munkássága számos, látvány alapján egymástól jól elkülöníthető periódusra osztható, azonban a mögöttes eszmei, ideológiai tartalom tekintetében hatalmas életműve egyáltalán nem heterogén. Az 1910-es évek vibráló tájképei, az első háború utáni évek totális absztrakcióba hajló Lelki virágai, a késő 1920-as évek monumentális figurális kompozíciói és az 1940–1950-es évek „konstruktív realista” életképei, mind egy koherens művészi program mentén jöttek létre, amelyet Mattis Teutsch élete során több elméleti írásában is kifejtett. Művészetének kiindulópontja mindig az ember volt, célja pedig az „új ember” megalkotása. Ebből a pozícióból nyúlt a tájkép műfajához, a totális absztrakcióhoz.

Mattis Teutsch eredetileg szobrászként végzett, tanulmányait Brassóban, Budapesten, majd Münchenben végezte. A festészet és a grafika felé a párizsi útja alkalmával fordult a figyelme, ahol 1906 és 1908 között megismerte a francia főváros művészeti életében ekkor bekövetkezett radikális változásokat, és a posztimpresszionista, fauve és korai kubista művészeket. Sajátos festészeti stílusát az 1910-es évek első felében, Brassóban érlelte ki. Mattis Teutschot szülővárosa és saját identitása is három különböző közeghez kötötte: egyszerre mozgott otthonosan a magyar, a román és a német kultúrában is. Ennek köszönhetően alkotásai az 1910-es és 1920-as években egyszerre voltak jelen mindhárom ország modern művészeti életében.

Mattis Teutsch életműve európai rangú: egy technikailag felkészült, társadalmilag elkötelezett és elméleti síkon is gondolkodó művész logikusan és jól strukturáltan felépített munkássága. Semmiképp sem a nemzetközi avantgárd tendenciák másolásából vagy adaptálásából, hanem ember és természet együtt létezésének ősi forrásából merítette ihletét. Alkotásainak létrejöttét éppen annyira meghatározta a szülővárosát körülvevő hegyek bükkerdőinek felfedezése, mint a kortárs művészeti tendenciák figyelemmel kísérése.

Éber Miklós gyűjteményének feldolgozásával és bemutatásával most újabb lehetőség nyílik Mattis Teutsch életművének még teljesebb megismerésére.

Részletek

Kiállítás: 2021. június 12. - július 30.
Helyszín: Virág Judit Galéria
Nyitvatartás: 2021. június 12 - 25. között, minden nap 10-től 18 óráig
2021. június 26. és július 30. között hétköznapokon 10-től 18 óráig

Körpanoráma

Mattis Teutsch János kiállítás TÉTELEI

-1

Mattis Teutsch János

Táj fákkal, 1916

1

Mattis Teutsch János

Táj, 1908-1910 körül

2

Mattis Teutsch János

Házak fával, 1908-1910 körül

3

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

4

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

5

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

6

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

7

Mattis Teutsch János

Szénaboglyák, 1916 körül

8

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

9

Mattis Teutsch János

Táj, 1916 körül

10

Mattis Teutsch János

Fa, 1916-1917 körül

11

Mattis Teutsch János

Táj, 1917 körül

12

Mattis Teutsch János

Táj, 1917 körül

13

Mattis Teutsch János

Táj, 1918-1919 körül

14

Mattis Teutsch János

Táj, 1918-1919 körül

15

Mattis Teutsch János

Táj, 1918-1919 körül

16

Mattis Teutsch János

Táj, 1918-1919 körül

17

Mattis Teutsch János

Táj (Fehér kereszt), 1918

18

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

19

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

20

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

21

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

22

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

23

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

24

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

25

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

26

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

27

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

28

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

29

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

30

Mattis Teutsch János

Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül

31

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Család), 1919-1920 körül

32

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Alakok), 1919-1920 körül

33

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Alakok), 1919-1920 körül

34

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Alakok), 1919-1920 körül

35

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Alakok), 1920-1921 körül

36

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Alakok), 1920-1921 körül

37

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1921

38

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1921 körül

39

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1922

40

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1922 körül

41

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1922 körül

42

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1922 körül

43

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1922 körül

44

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció 41.), 1923 körül

45

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció 40.), 1923

46

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció 44.), 1923 körül

47

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923 körül

48

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923 körül

49

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923 körül

50

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923 körül

51

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923-1924 körül

52

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923-1924 körül

53

Mattis Teutsch János

Lelki virág (Kompozíció), 1923-1924 körül

54

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Anya), 1924-1925 körül

55

Mattis Teutsch János

Két alak, 1927 körül

56

Mattis Teutsch János

Aktok, 1927-1928 körül

57

Mattis Teutsch János

Két alak / a hátoldalon: Alakok, 1927-1928 körül

58

Mattis Teutsch János

Ülő akt, 1927-1928 körül

59

Mattis Teutsch János

Alak, 1927-1928 körül

60

Mattis Teutsch János

Két alak, 1927-1928 körül

61

Mattis Teutsch János

Faplasztika (A csók), 1918-1919 körül

62

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Alak), 1918-1919 körül

63

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Alak), 1918-1919 körül

64

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Kompozíció), 1919-1920 körül

65

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Kompozíció), 1919-1920 körül

66

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Kompozíció), 1922-1923 körül

67

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Kompozíció), 1922-1923 körül

68

Mattis Teutsch János

Faplasztika (Kompozíció), 1922-1923 körül

69

Mattis Teutsch János

Női alak, 1928-1932

70

Mattis Teutsch János

Női alak, 1928-1932 körül

71

Mattis Teutsch János

Női alak, 1928-1932 körül

72

Mattis Teutsch János

Női alak, 1928-1932 körül

73

Mattis Teutsch János

Női alak, 1928-1932 körül

74

Mattis Teutsch János

Dísztányér, 1901

75

Mattis Teutsch János

Dohánytartó doboz, 1924-1926 körül

76

Mattis Teutsch János

Lámpa, 1926

77

Mattis Teutsch János

Táj fákkal, 1910-es évek első fele

78

Mattis Teutsch János

Magányos fa, 1910-es évek első fele

79

Mattis Teutsch János

Kert-udvar, 1910-es évek első fele

80

Mattis Teutsch János

Flamingók, 1910-es évek első fele

82

Mattis Teutsch János

Táj, 1917

83

Mattis Teutsch János

Hegyek fával, 1917

91

Mattis Teutsch János

Ipari táj, 1917

93

Mattis Teutsch János

Nő tájban, 1917

102

Mattis Teutsch János

Fák, 1917 körül

110

Mattis Teutsch János

Táj, 1917 körül

116

Mattis Teutsch János

Női alak, 1917

123

Mattis Teutsch János

Táj tóval, 1917

134

Mattis Teutsch János

Táj, 1917

140

Mattis Teutsch János

Táj (Fiatalság és Öregség), 1917

141

Mattis Teutsch János

Tánc, 1917

145

Mattis Teutsch János

Fák, 1917

149

Mattis Teutsch János

Egymásratalálás, 1918

152

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1918

155

Mattis Teutsch János

Bányában, 1918

161

Mattis Teutsch János

Együtt, 1919

164

Mattis Teutsch János

Család, 1919

175

Mattis Teutsch János

Alak (Kompozíció), 1919

176

Mattis Teutsch János

A Gedichte Schnitte címen tervezett album borítóterve, 1920-1921

182

Mattis Teutsch János

Kompozíció a Gedichte Schnitte címen tervezett albumból, 1920-1921

186

Mattis Teutsch János

Kompozíció a Gedichte Schnitte címen tervezett albumból, 1920-1921

188

Mattis Teutsch János

Kompozíció a Gedichte Schnitte címen tervezett albumból, 1920-1921

193

Mattis Teutsch János

Kompozíció a Gedichte Schnitte címen tervezett albumból, 1920-1921

194

Mattis Teutsch János

Kompozíció a Gedichte Schnitte címen tervezett albumból, 1920-1921

195

Mattis Teutsch János

A Mattis Teutsch Album tervezett borítója, 1922-1923

197

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1922-1923

198

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1923

201

Mattis Teutsch János

Kompozíció (A kék lovas), 1923

203

Mattis Teutsch János

Kompozíció (Vörös kakas), 1923

204

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1924

206

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1923-1924

208

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1923-1924

211

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1923-1924

218

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1927 körül

219

Mattis Teutsch János

Kompozíció, 1927 körül