Lossonczy Tamás
Lossonczy Tamás

Lossonczy Tamás

<

Lossonczy Tamás

(1904-2009)
1923-1926: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Bosznay István, Vaszary János. 1926, 1929: párizsi és amszterdami tanulmányutak. 1929-1931: Magyar Iparművészeti Főiskola, belsőépítészet, mestere: Kaesz Gyula. 1934-től a Szocialista Képzőművészek csoportjának tagja. 1937: tanulmányút Párizsba. 1945-1946-ban az Európai Iskola, majd 1946-1948-ban az Elvont művészek magyarországi csoportjának tagja. 1992: a Széchenyi Művészeti Akadémia alapító tagja, 1994: Kossuth-díj; 1999: Herczeg Klára-díj (senior). 2004-ben Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki. Első korai nonfiguratív próbálkozásai után a 20-as évek végén organikus-konstruktív térkonstrukciókat alkotott, majd hosszú évekre felhagyott a képzőművészeti tevékenységgel, Molnár Farkas irodájában belsőépítészeti feladatokat látott el. 1939-től, felesége, Lossonczy Ibolya biztatására kezdett újra festeni. Konfigurációnak nevezett képei a Kállai Ernő által képviselt bioromantika megtestesítőjeként, térben úszó alakzatokat, a művész későbbi korszakának egyik alapmotívumává váló ikerháromszögeket, nyalábokat jelenítenek meg, másrészt expresszív, drámai erejű lenyomatai a korszak vészterhes hangulatának. Művészete először az 1945-1948 közötti periódusban teljesedett ki. Folytatta, immár nagy méretekben (Fájdalom és remény, 1945, Temetés, 1946), a “lélek mélyvilágát” [Kállai E.] tükröző, a motívumok burjánzásán, egymással való ütköztetésén alapuló, erőteljes, szuggesztív kompozícióit, másrészről körös kompozícióival egy éteri, saját meghatározása szerint minden pszichologikumtól mentes, szubtilis képi rendszer kidolgozásán munkálkodott. Ugyanilyen tiszta, sallangmentes formaképzés jellemzi a több interpretátora, így Hamvas Béla által is “meditatív objektumnak” nevezett Tíz tábláját (1946-47) is. Ekkkor készült különböző alakú fatáblákba vert szögek köré tekert fonalak összjátékát kompozíciós elvvé avató Spárgaképeinek sorozata. 1949-től, baloldali politikai meggyőződésének engedve néhány szocreál művet készített, majd abbahagyta művészi tevékenységét. Hosszú vívódás után több éven át festette az 1962-ben befejezett monumentális Tisztító nagy vihar c. művét, addigi munkásságának, csalódásainak, reményeinek nagyszabású összefogla-lását, melyen két forgó spirális köré rendezve felvonultatta motívumait, egyszersmind emléket állítva az 56-os forradalomnak is. Ettől kezdve nagyszabású, vissza-visszatérő problematikájú képsorozatokban járta körül az őt foglalkoztató kérdéseket: pl. a térben lebegő parányi fénytelített alakzatokét, a kártyalapszerűen kiterülő formákét, a robosztus kürtőkből összerótt, őslényekre emlékeztető motívumok burjánzását, a hegyesszögű villámok cikázását stb. Az ezeket kiegészítő néhány figuratív ciklussal együtt az 1960-as évek közepétől kibontakozó művészete hitvallás az alkotás csorbíthatatlan szuverenitása, az impulzív, az ellentétes pólusokat vállalni tudó alkotói magatartás mellett. Skrupulusok nélküli, a legkülönbözőbb elemeket szabadon vegyítő alkotói magatartása akaratlanul a posztmodern elveket előlegezi, jóllehet a magyar nonfiguratív festészet egyik csúcsteljesítményeként értékel-hető művészetének hatása csupán néhány (Bak Imre, Molnár Sándor) alkotó esetében közvetlenül kimutatható. Festészeti tevékenysége mellett jelentősek vizuális naplóként is felfogható grafikái, plasztikai kísérletei is.
75. tavaszi aukció, 48

A mintás blúz, 1928

Kikiáltási ár: 480 000 Ft
13. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 117

Kompozíció, 1947

Kikiáltási ár: 400 000 Ft
73. őszi aukció, 134

Minotaurusz, 1946

Kikiáltási ár: 260 000 Ft
12. Háború utáni és kortárs művek aukciója - I. rész, 84

Lila háttér színes struktúrákkal, 1971

Kikiáltási ár: 460 000 Ft
12. Háború utáni és kortárs művek aukciója - I. rész, 139

Gépek és fények, 1973 körül

Kikiáltási ár: 600 000 Ft
11. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 7

A Nagy célpont, 1973

Kikiáltási ár: 3 600 000 Ft
11. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 23

Rezgések, 1972

Kikiáltási ár: 300 000 Ft
10. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA (2022. NOVEMBER), 17

Kompozíció, 1982

Kikiáltási ár: 380 000 Ft
10. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA (2022. NOVEMBER), 101

Csapongás, 1971

Kikiáltási ár: 420 000 Ft
9. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 3

Törtetnek a tülekedők és tolakodók, 1973

Kikiáltási ár: 400 000 Ft
9. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 82

Hajnali látomás (Lehetőségek végtelenje), 1969

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft
9. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA, 134

Pacsirta, 1972

Kikiáltási ár: 300 000 Ft
8. Háború utáni és kortárs művek aukciója, 109

Örvénylés, 1971

Kikiáltási ár: 160 000 Ft
6. Háború utáni és Kortárs művek aukciója, 20

Rezgések, 1972

Kikiáltási ár: 200 000 Ft
6. Háború utáni és Kortárs művek aukciója, 35

Áhítat I.-II., 1997

Kikiáltási ár: 460 000 Ft
2. Grafikai aukció, 50

Két alak

Kikiáltási ár: 100 000 Ft
66. aukció (2021 kortárs), 32

Leleplezett szörny, 1973

Kikiáltási ár: 600 000 Ft
65. aukció (2020. december), 51

Viaskodás, 1975-1981

Kikiáltási ár: 1 800 000 Ft
2. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA (2020. NOVEMBER), 29

Csengetés visszhangja, 1946-47

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft
2. HÁBORÚ UTÁNI ÉS KORTÁRS MŰVEK AUKCIÓJA (2020. NOVEMBER), 66

Kozmikus aktivitás, 1975

Kikiáltási ár: 2 400 000 Ft
64. aukció, 111

Változások, 1947-48

Kikiáltási ár: 850 000 Ft
64. aukció, 178

Végtelen híd I., Végtelen híd II., 1971

Kikiáltási ár: 420 000 Ft
63. aukció, 212

Hajnali látomás (Lehetőségek végtelenje), 1969

Kikiáltási ár: 1 300 000 Ft
Kortárs aukció 2019, 7

Fényköszörű, 1946

Kikiáltási ár: 440 000 Ft
Kortárs aukció 2019, 14

Fényköltészet, 1947

Kikiáltási ár: 440 000 Ft
Kortárs aukció 2019, 95

Óra, 1963

Kikiáltási ár: 1 000 000 Ft
62. aukció, 178

Cím nélkül, 1947

Kikiáltási ár: 650 000 Ft
Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 43

Óra, 1963

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 44

Merülés, 1970

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 45

Viaskodás, 1975-1981

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 46

Kísértés, 1970

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 47

Kozmikus aktivitás, 1975

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 48

Életre-halálra, 1970

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 49

Rejtőzködő hatalmak, 1969

Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet, 50

Lehetőségek végtelenje, 1969

61. aukció, 210

Kérdés, 1983

Kikiáltási ár: 280 000 Ft
Párizs-Budapest 1890-1960 – Képzőművészeti kapcsolatok a két város között, 105

Konfiguráció, 1945

Párizs-Budapest 1890-1960 – Képzőművészeti kapcsolatok a két város között, 120

Kompozíció, 1947

Párizs-Budapest 1890-1960 – Képzőművészeti kapcsolatok a két város között, 121

Ütközések, 1947-1948

56. aukció (2017 október), 39

Kristályosodás, 1964

Kikiáltási ár: 1 600 000 Ft
38. aukció, 106

Zöld fej, 1977

Kikiáltási ár: 400 000 Ft
31. aukció, 139

Nyújtózkodó szerkezet, 1973

Kikiáltási ár: 650 000 Ft
27. aukció, 162

Kérdés, 1983

Kikiáltási ár: 240 000 Ft
Kortárs aukció, 39

Vágy, 1990

Kikiáltási ár: 550 000 Ft
26. aukció, 43

Kompozíció, 1998

Kikiáltási ár: 240 000 Ft
23. aukció, 47

Konfiguráció, 1945

Kikiáltási ár: 600 000 Ft
20. aukció, 102

Tisztelet Fekete Bélának, 2000

Kikiáltási ár: 280 000 Ft
20. aukció, 103

Szilveszter éjszaka, 1969

Kikiáltási ár: 280 000 Ft
9. aukció, 156

Csend világa II., 1997

Kikiáltási ár: 200 000 Ft