A historikus kor művészei

Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia

Az 1870-es évektől kezdve Zsolnay Vilmos érdeklődése a történelmi mintaképek felé fordult. A Zsolnay kisasszonyok feladata lett a történelmi ornamensek gyűjtése, elemeik megismerése, és az adott kerámia formájához illő dekorterv, mintarajzok elkészítése.

Magyaros motívumaikat, perzsa és szláv mintájú tányérok és korsók őrzik.

A 80-as évektől kezdve Teréz a tervezésről lemondva inkább a művészteleppé vált gyár krónikása lett, jegyzetei, leírásai az utókor fontos forrásai. Júlia tovább folytatva tervezői tevékenységét pedig az iszlám és keleti formakincs felé fordult. Orchideás, virágos gallyas motívumok, és a kínai festészet panoráma képei jellemzik tárgyait.

Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia

Klein Ármin

A festő, szobrász, forma és dekor tervező Klein a bécsi Művészeti Akadémián tanult, s 1878-83 között dolgozott a gyárban.

Klasszicizáló formavilágát gyakran a görög mitológia motívumaiból merítette, de tányérjain megjelennek a kora reneszánsz öltözékű figurák, ónémet portrék és magyaros népi életképek egyaránt. Műveit AK és HK monogrammal szignálta.

Klein Ármin

Kaldeway Kelemen

Az osztrák származású akadémiai festőművész 1881-1884 között dolgozott a gyárban. Az általa tervezett nagyméretű lapos vázákon, kerámia faliképeken, dísztálakon, lant alakú vázákon a német középkort és a reneszánszot felidéző motívumok jelennek meg, illetve vadászjelenetek és romantikus erdőábrázolások. Sokszereplős jeleneteinek motívumait gyakran a Niebelung énekek inspirálták. Az ónémet vadászjeleneteket az úri szobák férfias díszítéseire szánta a gyár.

Műveit KY monogrammal szignálta.

Kaldeway Kelemen

Sikorszki Tádé

A krakkói származású, bécsi akadémiát végző építőművész, tanulmányútra érkezett a pécsi Zsolnay gyárba. Egy év elteltével feleségül vette Zsolnay Júliát és beköltözött Klein Ármin műtermébe. Hamarosan a gyár művészeti vezetője lett, aki harminc éven keresztül felelt a Zsolnay gyár működtetéséért. A gyár eklektikus stílus periódusának meghatározó művésze lett. Tervezői munkásságát az inka kerámiák és a rutén fazekasság inspirálta.

Sikorszki Tádé

A szecesszió művészei
Apáti Abt Sándor

Apáti Abt Sándor 1998-tól 10 éven át állt a manufaktúra alkalmazásában. Képzőművészeti akadémiai és szobrászati képzésben is részesült. A Zsolnay gyár stílusteremtő művésze, közel 500 modell és számos festett díszítmény tulajdonítható neki, többek között a panorámaképes dekor vagy a grés-sorozat. Műalkotásai számos díjat hoztak a pécsi gyárnak.

Apáti Abt Sándor

Rippl Rónai József

Rippl Rónai József 1898-99 között Andrássy Tivadar gróf felkérésére egy étkészletet tervezett a gyárnak. Munkássága, tulipán formái, szecessziós motívumai óriási hatása volt a formatervezésre. A készleten kívül az ő nevéhez fűződik a virág alakú szecessziós csészék és kis vázák sorozatának elindítása.

A 19. század utolsó éveiben és a 20. század első évtizedében három festő és két szobrász is dolgozott a terveken.

Rippl Rónai József

Mack Lajos

A bécsi szobrászati akadémián végzett tanulmányai után Mack Lajos1899-ben érkezett a Zsolnay gyárba. Az általa tervezett főleg kék és zöld eozin tálakra, vázákra, lámpákra kecses, hajladozó nőalakokat helyezett el, melyeket többnyire egyedi kézi festéssel egészítettek ki. Gazdag színezésük és mintázatuk rendkívül népszerűvé tették műveit. Több mint 250 mintát készített el, majd 1909-től átvette a gyári iskolában a mintázás oktatását is.

Mack Lajos

Kapás Nagy Mihály

A budapesti Iparművészeti Iskola díszítőszobrász szakának elvégzése után Kapás Nagy Mihály 1888-tól dolgozott a Zsolnay gyárban. Lepkés, kobrakígyós repdeső nőalakokkal teli vázái, a virágfejekből, levelekből álló edényei, rákos táljai, névjegytartói többféle színezéssel is elkészültek.

Kapás Nagy Mihály

Darilek Henrik

A bécsi születésű Darilek díszítőfestő szakon végzett a Magyar Királyi Iparművészeti Iskolán. 1898-tól kezdve dolgozott a Zsolnay gyárban.

A modernizált, magyaros mintájú grés sorozat egyes darabjait Apáti Abttal közösen tervezte meg. Ékszerszerűen kifinomult ezüstfoglalatú tulipánkehely is az ő nevéhez fűződik. Áttört és kettős falú, aprólékosan festett darabjai bravúros kézműves megoldások.

Darilek Henrik

Az öt különböző művész egymást remekül kiegészítve működött együtt. A több ezernyi műtárgy megszületését a gyár által biztosított modern kézműves technika tette lehetővé. A Zsolnay gyár szecessziós remekei méltán tették világhírűvé a gyárat.